رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه تعیین حریم تاق‌بستان با حضور 100 نفر از اساتید دانشگاه و کارشناسان میراث - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری کارگاه تعیین حریم تاق‌بستان با حضور 100 نفر از اساتید دانشگاه و کارشناسان میراث

رگزاری کارگاه تعیین حریم تاق‌بستان با حضور 100 نفراز اساتید دانشگاه و کارشناسان میراث

مدیر مجموعه تاریخی فرهنگی تاق بستان از برگزاری کارگاه تعیین حریم تاق‌بستان با حضور 100 نفر از اساتید دانشگاه و کارشناسان میراث فرهنگی خبرداد. علیرضا مرادی بیستونی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فرهنگی هنری ایسنا منطقه کرمانشاه، در این باره اظهارکرد: به منظور تعیین حریم تاق بستان و محوطه های تاریخی استان و رسیدن به یک سند قطعی، 100 نفر متشکل از اعضای هیات علمی و کارشناسان میراث فرهنگی به مدت دو روز در قالب کارگاه مصوب ملی در استان کرمانشاه حضور پیدا خواهند کرد. وی تصریح کرد: برگزاری این کارگاه موجب خواهد شد تا هم در زمان و هم هزینه اخذ نظر اساتیدی که برای تعیین حریم باید اظهارنظر کنند، صرفه جویی شود. مرادی بیستونی تصریح کرد: در این صورت کمتر از دو هفته اظهارنظرها جمع آوری و حریم تاق بستان مشخص می‌شود. معاون گردشگری استان کرمانشاه با بیان اینکه حریم تاق بستان در سال 1353 مصوب شده، گفت: پس از ثبت اثر شکارگاه در سال 1387 برای این محوطه یک هزار هکتار حرائم را در نظر گرفتند که حرائم و ضوابط سال 53 را کم و زیاد کرده و اعتراضات و چالش هایی را در پی داشته است. وی افزود: هرچند این حرائم به مصوب شورای فنی رسیده، اما مواردی همچون مونوریل، خیابان دوم کارمندان و پایین دست چم بشیر از موارد مورد مناقشه هستند که با حضور این هیات در استان در محل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.