بنده عشق

عنوان برنامه " بنده ی عشق " برگرفته شده از غزل مشهورحضرت حافظ است   که می فرمایند  " فاش می گویم و از گفته ی خود دلشادم / بنده ی  عشقم و از هر دو جهان ازادم "  است .علی رغم آنچه هر ساله در برنامه های افطار شاهدیم نگارنده معتقد است حرکت در مسیر بندگی خدا و اهتمام در جهت انجام  کار برای خدا از بارزترین مصادیق ارزش ها در تمام ادوار عموما و دررمضان  خصوصاانسان را به خدا گونه زیستن نزدیک میکند  چه بسا بنا بر روایتی ار امام صادق(ع) " هر انسانی پس از ادای واجبات عمرش را در راه خدمت به خلق سپری کند رستگار است بنابر این  در این برنامه می کوشیم در این مسیر حرکت کنیم . مسئولینی از استانداری اوقاف تبلیغات ارشاد سپاه پاسداران و جمعی از خیرین مردمی نیز جز مهمانان این برنامه هستند  هدف از دعوت مسولین قرایت  مشکلات مردم و قول گرفتن برای مساعدت در شرایط خاص  مثلا حمایت از ادامه تحصیل دانش اموز کم بضاعت،  تامین مسکن تامین داروی خاص و....قاریان قرآن ،  خانواده ی شهدا مدافع حرم ، شعرای کردی، نخبگان ، زنان سرپرست خانوار موفق  مداحان اهل بیت وچند گروه از نیازمندان به داروهای خاص ونیازمندان به مساعدت های خاص  حتی در حوزه ی اقنصادی و مردم کف جامعه مهمان  برنامه می شوند .در برنامه بنده ی عشق مردم جامعه بیش از سایر افراد حضور دارند در این برنامه هدف آن است در سی روز سی عمل خیرو یا بیشتر  محقق شود که بانی آن رسانه ی استانی بوده و نقش رسانه بعنوان نقش واسطه ایی بیشتر می شود و مردم ذینفع این نگاه هستند . این برنامه ویژه شب های افطار ماه مبارک رمضان است که هرشب به مدت 60 دقیقه از سیمای استانی شبکه زاگرس مهمان خانه های گرم شما هم استانی های عزیز خواهد شد .

Loading the player...
سال تولید: بهار95
عوامل تولید:

تهیه کننده و کارگردان : نسترن ترکمن

مجری : رضا عاطفیان

تصویربردار : رضا قیصری ،کارگر

تدوین : زینب نامداریجواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ