بهاردرخانه

برنامه « بهار درخانه » ازشنبه تا پنجشنبه هر روز صبح ازساعت 9 الی 11 تقدیم شنوندگان رادیو کرمانشاه می شود.

دراین برنامه سعی برآن شده که به موضوعاتی همچون : تا کید برشعار سال ومعرفی راهکارهای موثر برای تحقق آن با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری ،تشویق به مشارکت وهمدلی اجتماعی برای نشاط جمعی وگذر ازبحران کرونا،توصیه های پزشکی و بهداشتی کارشناسان جهت مقابله با شیوع کرونا و معرفی پویش های مردمی برای حمایت از قشرهای آسیب دیده جامعه از نظر اقتصادی وامید بخشی و ارتقاء سطح  آگاهی عمومی برای گذر ازبحران کرونا می باشد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کنندگان : سهیلا رمیم –  سید میلاد حسینی

گویندگان : الهه کاکی - سوسن مهدی آبادی - حدیث مظفری

نویسندگان : الهه کاکی - سوسن مهدی آبادی - حدیث مظفری

تاریخ تولید: بهار 1399