بهارمهربان

برنامه ویژه تحویل سال«بهارمهربان»

برنامه ویژه سال تحویل «بهار مهربان » به مدت زمان 120 دقیقه ازساعت 6 الی 8 صبح روز جمعه لحظه به لحظه تا زمان تحویل سال همراه عزیزان شنونده می باشد که بصورت زنده پخش می شود .دراین برنامه  پیام نوروزی مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری وآیتمهای متنوع از جمله مسابقه ،گزارش از مزار شهدا ،نوروز درفرهنگ مردم کرمانشاه،و... می باشد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:احسان مرادی

گویندگان:الهه کاکی - غلامرضا جمشیدی

نویسنده:احسان مرادی

تاریخ تولید: نوروز99