به احساس مسئولیت در شرع چی میگن ؟

به احساس مسئولیت در شرع چی میگن ؟

دانلود

مستند گزارشی تنور

به احساس مسئولیت در شرع چی میگن ؟

مسئولیت بر اساس باورها و اعتقادات هر فرد و مطابق با ارزش‌های وی در زندگی شخصی و براساس قوانین حاکم بر سازمان و اجتماع و گروه‌ها شکل می‌گیرد و بر همین اساس در قبال تکلیف متناسب با اختیار و ساختار معلومی که وجود دارد فرد پاسخگو می‌باشد.انسان موجودی مختار است و ظاهرا تنها موجودی است که حق انتخاب و اختیار دارد و انسان ناگزیر در پی داشتن چنین حقی مسئول رفتارهای خود می‌باشد، مسئولیت میوه درخت بلوغ است و یک فرد نابالغ قدرت دست یابی به این میوه را ندارد هسته مسئولیت به عنوان میوه درخت بلوغ اختیار است، البته زمانی که انسان مسئولیتی ندارد تعهدی هم ندارد در نتیجه بار مسئولیت در زندگی سبک‌تر می‌شود ولی عدم احساس مسئولیت منجر به این می‌شود که ترس نداشتن اختیار باری به مراتب سنگین‌تر از اختیار را بر دوش ما بگذارد و همین عدم مسئولیت باعث توقف در رشد و پیشرفت فرد در زندگی شخصی و جامعه می‌شود