به عمل کار برآید

اقتصاد مقاومتی یک سیاست بومی برآمده از فرهنگ انقلاب اسلامی و عامل ایجاد رونق اقتصادی و تدبیری بلند مدت برای اقتصاد کشور است: «مجموعه‌ی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده‌ی از فرهنگ انقلابی و اسلامی ما است؛ متناسب با وضعیت امروز و فردای ما است. ... این یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور است؛ میتواند اهداف نظام جمهوری اسلامی را در زمینه‌ی مسائل اقتصادی برآورده کند؛ میتواند مشکلات را برطرف کند. اگر سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، بطور جدی پیگیری و اجرا شوند، امید زیادی وجود دارد كه رونق اقتصادی و اصلاح پایه‌های اقتصادی كشور در میان‌مدت محقق و بخشی از مشكلات مردم حل شود .

برنامه ی به عمل کار برآید برنامه ای است که در راستای شعار سال می باشد . این برنامه در ساختار گزارشی با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی و شعار ( ما می توانیم ) به مدت 15 دقیقه تولید شده است و در روزهای یکشنبه و سه شنبه به شنوندگان برنامه های رادیو کرمانشاه تقدیم می گردد . گفتگو با نخبگان اقتصادی ، کار آفرینها عمده ترین بخش این برنامه است . در هر قسمت این برنامه یکی از واحدهای صنعتی و کار آفرین انتخاب شده و با افراد این واحد صنعتی گفتگو می شود . رمز موفقیت مولدین اقتصادی و انتظارات ایشان از مدیران و مسئولین و یا مصرف کنندگان عمده مطالبی است که در هر برنامه مورد توجه قرار می گیرد

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : مهدی فصاحت

گزارشگر و نویسنده : زهرا اعظمی

تاریخ تولید: زمستان 95