به مناسبت هفته دولت با موضوع تمهیدات انجام شده در مرز خسروی برای راهپیمایی اربعین

به مناسبت هفته دولت با موضوع تمهیدات انجام شده در مرز خسروی برای راهپیمایی اربعین

دانلود

برنامه بازتاب در قالب گفتگو به مناسبت هفته دولت با موضوع تمهیدات انجام شده در مرز خسروی برای راهپیمایی اربعین و عملکرد فرمانداری شهرستان قصر شیرین با آقای حیدری به بحث و بررسی پرداخته شد. گفتارتصویر درباره دولت جوان شهید رجایی در برنامه نیز می پردازد .