به من بگو چطوری؟

به من بگو چطوری؟


رسانه  نقش مهمی   در شکل گیری شخصیت و خاطره سازی برای کودکان دارد. یکی از دغدغه های رادیو بعنوان یک رسانه فراگیر ،بالابردن علاقمندی کودکان به کتاب و مطالعه و شنیدن قصه های مناسب سنشان است.بهمین منظور برنامه یکی بود یکی نبود قص دارد علاوه بر اغنای این نیاز مخاطبان خردسال و کودک، فرهنگ کتابخوانی را هم برای کودکان نهادینه کند.

دراین برنامه قراراست چند کودک کتابی را مطالعه کنند ، این کتاب از بین کتابهای مناسب کودکان انتخاب می شود.کودکان به خواندن بخشهایی از کتاب می پردازند و مابین این کتابخوانی ، نمایش رادیویی به کمک جذابیت برنامه می شتابد و عهده دار تعریف و پرداخت قصه آن کتاب می شود.در هربرنامه کتابی هم بصورت نیمه تمام و فقط جهت معرفی به کودکان ارائه می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده ، صدابردار و نویسنده :

فاطمه حیدری مشهور

گویندگان :

گروه گویندگان کودک

 

تاریخ تولید: تابستان98