به همه محیط‌ هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد محیط زیست گفته می‌شود.

به همه محیط‌ هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد محیط زیست گفته می‌شود.

دانلود

برنامه ای با ساختار ترکیبی نمایشی با محوریت مووضعات اجتماعی و فرهنگی به همراه پخش قسمت هایی از جمله معرفی بنا طاق گرا در استان، گفتگو با بهمن زارعی از عکاسان خبری در خصوص فعالیت های هنری وی، پخش موسیقی تصویر، گزارش معرفی مشاغل، نمایش با موضوع حفاظت از محیط زیست، در این برنامه پیامک های مردمی نیز خوانده می شود.