بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت عید سعید قربان

بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت عید سعید قربان


??بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت عید سعید قربان

یکی از دلخوشی های من دیدار های مردمی است.

#رســانه_مجــازے_ڪرمــانشاه
http://sapp.ir/kermanshah.irib.ir