جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

بیش از 260 هزار تن جو در شهرستان کرمانشاه تولید شد - نمایش محتوای خبر

 

 

بیش از 260 هزار تن جو در شهرستان کرمانشاه تولید شد

بیش از 260 هزار تن جو درشهرستان کرمانشاه تولید شد

مدیر جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت: در سال زراعی جاری بیش از 260 هزار تن جو در این شهرستان تولید شد. به گزارش ایرنا، روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، روز پنجشنبه به نقل از نوربخش حاتمی افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته 86 هزار هکتار از مزارع این شهرستان امسال زیرکشت جو رفت که از این میزان 81 هزار و 500 هکتار دیم و چهار هزار و 500 هکتار آبی بود. وی سطح زیرکشت گندم شهرستان کرمانشاه را 118 هزار و 500 هکتار اعلام کرد و خاطرنشان کرد: از این میزان 35 هزار و 500 هکتار آن آبی و 83 هزار هکتار آن دیم است که تاکنون حدود 112 هزار هکتار آن برداشت شده است. حاتمی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 200 هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان کرمانشاه خریداری شده اضافه کرد: روند خرید گندم شهرستان همچنان ادامه دارد. وی با اشاره به اینکه 400 دستگاه کمباین کار برداشت گندم و جو را در شهرستان کرمانشاه بر عهده دارند؛ تصریح کرد: در این رابطه 12 اکیپ برداشت متشکل از کارشناسان مجرب و شرکت های مشاوره ای مستقر در مراکز جهاد کشاورزی دهستان های تابعه این شهرستان بر کار برداشت و تنظیم کمباین ها نظارت دارند. مدیر جهاد کشاورزی کرمانشاه در پایان گفت: در سال زراعی جاری این مدیریت خدماتی چون خرید تضمینی جو، نظارت بر مزارع، کنترل علف های هرز، کنترل آفت سن غلات، تامین کودهای مورد نیاز، نظارت بر برداشت و نظارت بر مراکز خرید را ارایه کرده است. در استان کرمانشاه بیش از 940 هزار هکتار زمین های زراعی و باغ وجود دارد.