تاآسمان

. نماز هم تسلیم است هم پرخاش؛ تسلیم در برابر شگفتی عظمت و شکوه زیبایی خدا و پرخاش علیه هر قدرتی که از سرِ پستی و زبونی، آهنگ توانایی را در موازات قدرت حق، مغرورانه می نوازد «ایاک نعبد و ایاک نستعین» نماز نردبانی برافراشته در تمام طول عمر است تا بتوان شبانه روزی چندین بار و نه تنها در ساعتی مشخص- برفرازش رفت، بی واسطه با معبود سخن گفت و بی پرده با حبیب درد دل کردنماز برای آلودگان وسیلة پاکسازی از زشتیها و راه یافتن به شایستگیهای پاکان است و برای شایستگان و راه یافتگان، پیمودن بخش دیگری از راه وصل و در اختیار گرفتن منزلی نزدیکتر به دوست.ضرورت پرداختن به اهمیت برپاداشتن نماز اول وقت و رعایت اصول و احکام شرعی و دینی رادیو کرمانشاه را برآن داشته است که هر ظهربرنامه تا آسمان رادر ساعت 13 به شنوندگان عزیز هم استانی تقدیم کند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهيه كننده: مهدي فصاحت ،مينواشك تلخ

گزارشگر:نسيم دشتي كيا

نويسنده :فرحناز مرادي

گوينده :غلامرضا جمشيدي

تاریخ تولید: بهار94