تاثیر مهمان نوازی و رفت و آمد با اطرافیان در زندگی

تاثیر مهمان نوازی و رفت و آمد با اطرافیان در زندگیدانلود
برنامه ایی با گویش کردی که همه روزه عصر از رادیو کرمانشاه میزبان شنوندگان عزیز است ، این برنامه توسط دو مجری با گویش زیبای کردی اجرا می شود ، بخش های مختلفی از جمله نمایش ننه گرجی ، سفر نامه ، گزارش ، کل و کل بر و همچنین ارتباط با شنوندگان از طریق سامانه پیامکی و تلفنی برقرار می شود و تعامل بر قرار می گردد. در این قسمت از برنامه موضوعی که به آن پرداخته می شود مهمان نوازی مردم کرمانشاه و تاثیرات رفت و آمد با دیگران در زندگی است.