تا آسمان

نـمـاز در لـغت به معناى پرستش, نياز, سجود , بندگى و اطاعت, خم شـدن بـراى اظـهـار بـندگى و اطاعت و يكى از فرايض دين و عبادت مـخصوصى است كه مسلمانان پنج بار در شبانه روز به جا مى آورند.نـماز يعنى خدمت و بندگى , فرمان بردارى , سر فرود آوردن و تعظيم كردن به نشانه احترام.نماز, داروى نسيان و وسيله ذكر خداوند است. نـمـاز, رابـطه معنوى مخلوق با خالق است. نماز يعنى دل كندن از مـاديـات و پـرواز دادن روح  يـعـنى پا را فراتر از ديدنى ها و شنيدنى ها نهادن.  یكى از شاگردان علامه طباطبایى (ره) از نداشتن خشوع در نماز و عدم حضور قلب رنج مى برد به خدمت علامه (ره) رسید و راهكارى خواست. ایشان نخست از پاسخ خوددارى كردند، پس از چندبار اصرار، ایشان فرمودند: «شما نمى توانى!» شاگرد گفت: آقا شما بفرمایید حداقل اگر كسى پرسید به او بگویم. علامه (ره) فرمودند: یاد خدا «فكر در نماز دنباله افكار شبانه روز است. كسى كه صبح تا ظهر به یاد خدا نبوده نمى تواند هنگام نماز  را استمرار دهد . با توجه به احادیث و روایات ، اولين چيزي كه در آخرت از انسان سئوال مي شود نماز است و در صورت قبول بقيه اعمال نيز قبول و در غير اينصورت مردود مي شود لذا سعي مي شود با برنامه تاآسمان فضايي معنوي و متناسب با لحظات روحاني اذان و نماز ايجاد مي شود و مخاطبان براي اداي فريضه واجب نماز ظهر و عصر آماده شوند . بخش هاي آرم ، ادعيه و مناجات و نيايش ، گزارش ، تلفن ، قرآن ، اذان ، احكام شرعي ، احاديث و روايات ، بيان مسائل اخلاقي و شرعي و ديني مطابق با نظرات علماي بزرگ و مستحبات متن اين برنامه را تشكيل مي دهدتا آسمان ويژه برنامه اذان ظهر راديو کرمانشاه است كه فضاي معنوي اذان ظهر را به خانه هاي دل مؤمني و مؤمنات مي آورد و آنان را به نماز اول وقت تشويق نموده و آثار و بركات آن را يادآور مي شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

 تهیه کنندگان این برنامه بصورت یک هفته درمیان سرکار خانم اشک تلخ..وآقای مهدی فصاحت هستند.

نویسندگان : بصورت یک هفته درمیان ..خانمها ندا بیاتی ..و فرحناز مرادی هستند.

گویندگان :آقای غلامرضا جمشیدی.وخانم الهه کاکی هستند.

گزارشگر : خانم نجمه دشتی کیا

صدابرداران : حمید چقا کبودی ، عباس ولیئ ، محمد امیری ، سعید القاصی ، مریم سوری ، لیلا حیدریان ویراستار :  سرکار خانم ندا بیاتی

دربخش ارتباطات مردمی برنامه تا آسمان.. همکاران بخش ارتباطات مردمی  عبارتند از: خانمها اکرم افخمی، پریا میرزایی و فاطمه شهسواری

تاریخ تولید: بهار95