تحویل بهار

این برنامه نوروزی که تک قسمتی خواهد بود از ساعت 11 شب 29 اسفند 97 تا بعد از لحظه تحویل سال  ساعت 02:30 سحرگاه یکم فروردین 98 تقدیم شنوندگان رادیو کرمانشاه خواهد شد . شامل آیتمهایی چون ترانه های نوروزی ، میان پرده نمایشی ، گزارش مزار شهدا، پیام رهبر، پیام رئیس جمهور ، تلفن های مردمی ، معرفی نخبگان و بزرگان علمی کرمانشاه است .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : احسان مرادی

گویندگان : مژگان طاهری – غلامرضا جمشیدی

گزارشگران : معصومه محمدی  و احسان مرادی

نویسنده : احسان مرادی

 

تاریخ تولید: 97/12/29 و 98/01/01