رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۸

تردد 15 هزار مسافر از مرزهاي استان كرمانشاه - نمایش محتوای خبر

 

 

تردد 15 هزار مسافر از مرزهاي استان كرمانشاه

تردد 15 هزار مسافر ازمرزهاي استان كرمانشاه

به گفته مديركل گمرك استان كرمانشاه در نخستين ماه از سال 95 شمار مسافران ورودي به استان از راه گمرك اين استان از مرز هشت هزار نفر گذشت ضمن اينكه افزون بر هفت هزار تن هم خروجي داشته ايم. به گزارش ايرنا و به نقل از روابط عمومي اداره كل گمرك استان كرمانشاه، خليل حيدري روز يكشنبه اظهار كرد: اين مسافران از طريق گمرك كرمانشاه، پرويزخان و خسروي وارد يا خارج شده اند. وي همچنين از افزايش 141 درصدي درآمد گمرك استان كرمانشاه در فروردين امسال، خبر داد. مديركل گمرك استان كرمانشاه، گفت: درآمد گمرك استان كرمانشاه در مدت ياد شده بيش از چهار ميليارد و 429 ميليون ريال بود. استان كرمانشاه داراي 360 كيلومتر مرز مشترك با عراق در بخش هاي كرد و عرب نشين اين كشور مي باشد و از راه 6 بازارچه و مرز رسمي فعاليت هاي اقتصادي و تجاري با اين كشور در حال انجام است.