تشویق و تنبیه ابزاری برای تربیت صحیح

تشویق و تنبیه ابزاری برای تربیت صحیح

دانلود

برنامه شبانگاهی با ساختار ترکیبی نمایشی با محوریت موضوعات اجتماعی و فرهنگی به همراه پخش قسمت هایی از جمله معرفی بنای تاریخی استان ، پخش موسیقی تصویر، گفتگو با دکتر مهیا ثمری از نخبگان استان ، گزارشی از معرفی شغل مکانیکی، نمایش من پرداز با موضوع تشویق و تنبیه، در این برنامه پیامک های مردمی نیز خوانده می شود.