جهش تولید | شنبه، ۹ فروردین ۱۳۹۹

تشکیل کنسرسیوم صادراتی خوشه‌های صنعتی در کرمانشاه - نمایش محتوای خبر

 

 

تشکیل کنسرسیوم صادراتی خوشه‌های صنعتی در کرمانشاه

کنسرسیوم صادراتی خوشه‌های صنعتی در کرمانشاه تشکیل میشود

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه گفت: تشکیل کنسرسیوم صادراتی خوشه های صنعتی کرمانشاه در سال 1395 یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، شاهپور قنبری در دومین جلسه تشکیل کنسرسیوم خوشه‌های صنعتی افزود: هدف از تشکیل کنسرسیوم صادراتی خوشه های صنعتی استان افزایش توان رقابت و قدرت صادراتی واحدها ی صنعتی خرد و کوچک با استفاده از مدل شبکه ای است. وی با اشاره به نامگذاری سال 1395 از سوی مقام معظم رهبری بنام "اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل" تصریح کرد: توسعه صادرات با تکیه بر توان داخلی به کشورهای دیگر از جمله بازار کشور عراق از طریق تشکیل کنسرسیوم های صادراتی بویژه در استان کرمانشاه که 330 کیلومتر با کشور عراق مرز مشترک دارد، یکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی است. قنبری با اشاره به سه خوشه صنعتی نان برنجی و شیرینی سنتی، پلی اتیلن و لبنی در استان، اظهار کرد: امیدواریم با تشکیل کنسرسیوم برای هریک از این سه خوشه بتوانیم گامهای جدی جهت افزایش صادرات و توسعه بازارهای این واحد ها برداریم. در این جلسه نسبت به تشکیل هسته مرکزی کنسرسیوم صادراتی خوشه های نان برنجی، لبنی و پلی اتیلن و همچنین تعیین و تدوین برنامه‌های عمل کنسرسیوم صادراتی اقدام شد.