تشیع پیکر سه مدافع طبیعت در پاوه و اورامانات

تشیع پیکر سه مدافع طبیعت در پاوه و اورامانات
پیکر سه مدافع طبیعت که عصر دیروز در پی حادثه آتش سوزی در بوزین و مرخیل جانشان را از دست دادند با شرکت مردم اورامانات تشییع و به خاک سپرده شد.