تصاویری از راهپیمایی روز قدس در شهرستان های استان کرمانشاه

القدس لنا

نه به معامله قرن

 تصاویری از راهپیمایی روز

قدس در شهرستان های استان کرمانشاه

فضای مجازی کرمانشاه

http://sapp.ir/kermanshah.irib.ir

Loading the player...
سال تولید: بهار 98 رمضان 98
عوامل تولید:

فضای مجازی کرمانشاه