تصاویری از راهپیمایی روز قدس در شهرستان های استان کرمانشاه

تصاویری از راهپیمایی روز قدس در شهرستان های استان کرمانشاه


القدس لنا

نه به معامله قرن

 تصاویری از راهپیمایی روز

قدس در شهرستان های استان کرمانشاه

فضای مجازی کرمانشاه

http://sapp.ir/kermanshah.irib.ir

Loading the player...
سال تولید: بهار 98 رمضان 98
عوامل تولید:

فضای مجازی کرمانشاه