رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۸

تصويب 40 طرح در شوراي اشتغال شهرستان اسلام آبادغرب - نمایش محتوای خبر

 

 

تصويب 40 طرح در شوراي اشتغال شهرستان اسلام آبادغرب

تصويب 40 طرح در شوراي اشتغال شهرستان اسلام آبادغرب

چهل طرح در شوراي اشتغال شهرستان اسلام آبادغرب تصویب شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اين طرحها در حوزه ي صنايع کوچک توليدي 62 فرصت شغلي جديد را در شهرستان فراهم مي آورد

بابايي معاون فرماندار ميگويد 30 ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار براي راه اندازي طرحهاي تصويب شده اختصاص يافته است.