تلفن های ضروری استان کرمانشاه

 

 
 

 اطلاعات ضروری کرمانشاه

  اطلاعات تلفنی راه دور کرمانشاه:  3333 333 - 0833

ردیف

عنوان

شماره تلفن

1

نيروي انتظامي

110

2

ستاد خبري

113

3

اورژانس

115

4

حفاظت و اطلاعات نيروي انتظامي

116

5

خرابي تلفن

17

6

اطلاعات تلفن

118

7

ساعت گويا

119

8

تلفن گويا

120

9

امداد سازمان برق

121

10

تعزيرات حكومتي

124

11

آتش نشاني

125

12

اپراتور راه دور

126

13

مبارزه با مواد مخدر

128

14

بازرسي تاكسيراني

129

15

كارت اعتباري تلفن راه دور بين الملل

132

16

هواشناسي

134

17

روابط عمومي شركت مخابرات استان كرمانشاه

135

18

اداره بازرسي كل كشور

136

19

ستاد خبري حراست شهرداري

137

20

استانداري

138

21

پاسخگويي و رسيدگي به شكايات اداره پست

140

22

اطلاع رساني راههاي كشور

141

23

بيمه

142

24

نداي قرآن كريم

144

25

مشاور دارويي هلال احمر

147

26

صداي مشاور

148

27

نداي بهداشت

149

28

انتقادات و پيشنهادات صدا و سيماي كرمانشاه

162

29

پاسخگويي شبكه ديتا شركت مخابرات استان كرمانشاه

190

30

پست تلفني

193

31

امداد شركت گاز

194

32

دفتر نظارت هماهنگي بازرسي ناجا

197