تمهیدات اندیشیده و اقدامات انجام شده برای بازگشت زائران از اربعین

تمهیدات اندیشیده و اقدامات انجام شده برای بازگشت زائران از اربعین

دانلود

برنامه ای گفتگومحور با حضور دبیر ستاد اربعین استان در خصوص تمهیدات اندیشیده و اقدامات انجام شده برای بازگشت زائران از اربعین و خدمت رسانی به بحث و گفتگو پرداخته شد .