توزیع ۲ هزار پرس غذای گرم در لیالی قدر

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سنقروکلیایی خبر داد؛
توزیع ۲ هزار پرس غذای گرم در لیالی قدر بین نیازمندان شهرستان سنقروکلیایی

رئیس کمیته امداد شهرستان سنقروکلیایی هزینه ۲ هزار پرس غذای گرم توزیع شده را بیش ۲۴۰ میلیون ریال اعلام و بیان کرد : هزینه هزار پرس از این نذورات توسط یکی از خیّرین نوع دوست تامین و هزار پرس مابقی نیز توسط سایر خیّرین و نیکوکاران سخاوتمند تهیه و توزیع شد.