رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در قالب طرح تکاپو - نمایش محتوای خبر

 

 

توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در قالب طرح تکاپو

توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در قالب طرح تکاپو

طرح تکاپو با هدف توسعه کسب و کار در استان کرمانشاه اجرا می شود .

به گزارش خبر گزاری صدا و سیما،معاون کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون با اشاره به اجرای طرح تکاپو در کرمانشاه گفت : این طرح در جهت ورود به رسته شغلی ictو همچنین بررسی روند اجرای طرح گردشگری سلامت است .

دکتر منصوری افزود : طرح تکاپو از سال 93 در کرمانشاه با مطالعات کارشناسان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شروع شد و پس از بررسی مطالعات اولیه و تعیین گارگزاری استان رسته های شغلی برتر در استان مورد شناسایی قرار گرفت و با توجه و ظرفیتهای استان رسته گردشگری سلامت به عنوان رسته برتر انتخاب و کار اجرایی آن از ابتدای سال 95 آغاز شده است.

وی گفت : طرح تکاپو در استان کرمانشاه طی تفاهم سه جانبه بین وزارت کار،استانداری کرمانشاه و سازمان یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) منعقد شده است .