سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

تولید جوراب بافی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تولید جوراب بافی

Loading the player...

دانلود

پوشاک یکی از نیازهای اساسی انسان محسوب می گردد ، همواره فکر بشر را به خود معطوف داشته است . این نیاز که در ابتدا تنها به منظور حفظ بدن از گزند سرما و گرما و جانوران به کار می آمد . چنانکه انواع و اقسام پوشاک با کاربردهای مختلف و برای پوشش اندام مختلف ایجاد شد . یکی از انواع پوشاک مورد استفاده جوراب است . این پوشش که برای محافظت از پا به کار می آید دارای انواع گوناگونی است که تحت تاثیر شرایط جوی ، فرهنگ و آداب هر جامعه مورد استفاده قرار می گیرد . خط تولید جوراب به عنوان یک تولید کارگاهی عمده از سودآوری مناسبی برخوردار است . مراحل بافت و آماده سازي جوراب عبارتند از: بافت قيطانيي ، مرحله آغازين بافت جوراب مي باشد كه از در رفتن رج هاي جوراب جلوگيري كرده و در شكل بندي اوليه جوراب نقش اساسي دارد. بافت كش ، بنا بر تنظيمات و بر مبناي تناسب قواره جوراب شل و سفت ميشود. بافت ساق ، مرحله بعدي است كه داراي درجه بندي مخصوص به خود مي باشد ، نقش بندي نيز در اين قسمت انجام مي گيرد. بافت پاشنه كه يكي از مهمترين قسمتهاي جوراب است ، در اين قسمت دستگاه به صورت رفت و برگشتي منظم و برنامه ريزي شده به وسيله ابزارهاي سوزن كش و سوزن خواب اين قسمت را انجام مي دهد. اين قسمت از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا تنظيم دستگاه در اين مرحله باعث استحكام و دوام پاشنه مي شود. بافت پنجه ـ قسمت نهايي بافت است كه مشابه بافت پاشنه مي باشد , با اين تفاوت كه انتهاي بافت بازمانده قسمت پنچه گيري انجام ميشود. پس از بافت جوراب مرحله دوخت انجام مي گيرد كه مشتمل بر زيگزال ، پنجه گيري و پس دوز مي باشد. در اين شركت نيز دوخت جوراب مانند ديگر توليد كنندگان جوراب دنيا به علت سهولت پا در جوراب بصورت پنجه گيري مي باشد. پس از دوخت , نوبت رنگــرزي است كه بـاعـث دوام و كيفيت بالاي رنگ ميشود.اطو، فينيش و در نهايت بسته بندي مراحل پاياني امر توليد جوراب مي باشد.