تولید موسیقی های انتخاباتی توسط واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای مرکز کرمانشاه

تولید موسیقی های انتخاباتی توسط واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای مرکز کرمانشاه


واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای مرکز کرمانشاه در زمستان 95 موفق به تولید هشت اثر با موضوع انتخابات شد.

پنج اثرکه  توسط شهاب متقی فر آهنگسازی و تنظیم شده به نام های :اتحاد ، هم صدای هم، هم وطن ، ایران و رای تو و سه اثر دیگر که توسط مصطفی اسد زاده آهنگسازی و تنظیم شده به نام های هم پیمان، بهترین اتخاب و قطره قطره می باشند.

گفتنی است مراحل ساخت  تمامی این آثار به اتمام رسیده و هم اکنون آماده برای استفاده تهیه کنندگان برنامه های انتخاباتی است.