اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۶

جشن بازنشستگی سرکار خانم صدفی

عکس هایی از جشن بازنشستگی همکار گرامی واحد اطلاعات و برنامه ریزی سرکار خانم فروزان صدفی