حمایت از کالای ایرانی | یک‌شنبه، ۳ تیر ۱۳۹۷

جشن بازنشستگی سرکار خانم صدفی

عکس هایی از جشن بازنشستگی همکار گرامی واحد اطلاعات و برنامه ریزی سرکار خانم فروزان صدفی