اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | یک‌شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

جشن بازنشستگی سرکار خانم صدفی

عکس هایی از جشن بازنشستگی همکار گرامی واحد اطلاعات و برنامه ریزی سرکار خانم فروزان صدفی