جلسه ویژه شورای عالی هماهنگی اقتصادی باحضور سران قوای سه‌گانه و دیگر اعضای این شورادر حضور رهبر انقلاب

جلسه ویژه شورای عالی هماهنگی اقتصادی باحضور سران قوای سه‌گانه و دیگر اعضای این شورادرحضور رهبر انقلاب