جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

جمعیت دانشجویان کرمانشاه 20 هزار نفر کمتر از میانگین کشور است - نمایش محتوای خبر

 

 

جمعیت دانشجویان کرمانشاه 20 هزار نفر کمتر از میانگین کشور است

جمعیت دانشجویان کرمانشاه 20 هزار نفر کمتر از میانگین کشوراست

رییس دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: جمعیت دانشجویان کرمانشاه حدود 20 هزار نفر کمتر از میانگین کشور است.

به گزارش خبرنگار سرویس علمی آموزشی ایسنا منطقه کرمانشاه، دکتر محمدبراهیم اعلمی آل آقا در نخستین جلسه شورای آموزش عالی استان که با حضور استاندار کرمانشاه در دانشگاه رازی برگزار شد، جمعیت دانشجویان استان را حدود 91 هزار نفر اعلام و اظهارکرد: در کشور به طور میانگین به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، 6100 نفر دانشجو داریم که در استان این میزان کمتر است.

رییس دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: امروز جمعیت دانشجویان استان حدود 91 هزار نفر است که 13 درصد آنها در دانشگاه های دولتی، 17.3 درصد در دانشگاه پیام نور، 15.2 درصد در دانشگاه علمی کاربردی، 9.3 درصد در دانشگاه فنی و حرفه ای، 1.7 درصد در دانشگاه فرهنگیان، دو درصد در دانشگاه های دستگاه های اجرایی، پنج درصد در دانشگاه علوم پزشکی، 3.9 درصد در دانشگاه های غیر انتفاعی و 34.3 درصد در دانشگاه آزاد استان مشغول به تحصیل هستند.

رییس دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: یکی از نکات قابل توجه در استان کمبود جمعیت دانشجویان دانشگاه های غیر انتفاعی است، به گونه ای که در کشور هفت تا هشت درصد دانشجویاندر این دانشگاه ها تحصیلی می کنند، اما در استان ما تنها سه تا چهار درصد جمعیت کل دانشجویان در دانشگاه های غیرانتفاعی مشغول تحصیل هستند.

وی خاطرنشان کرد: امروز مسئله جدی آموزش عالی کشور و استان بحث کیفی سازی است، چرا که نسل سوم و چهارم دانشگاه ها نسلی پژوهش محور است که بتواند پژوهش های سفارشی مبتنی بر فناوری را تجاری سازی کند.

اعلمی آل آقا خاطرنشان کرد: بحث کیفی سازی را در دانشگاه های استان باید جدی بگیریم. وی با بیان اینکه معضل توسعه کمی بدون توجه به توسعه کیفی از مشکلات آموزش عالی کشور و استان است، گفت: امروز در سطح کشور با مشکل فارغ التحصیلان بیکار مواجه ایم که بریا رفع این مشکل هم باید فضای اشتغال را توسعه دهیم و هم اموزش های دانشگاه ها متناسب تر با بازار کار باشد.

وی افزود: وقتی فارغ التحصیل بی سواد و کم سوادی را تحویل می دهیم، هم هدر دادن منابع ملی و هم تلف شدن عمر دانشجو است، لذا این رسالت را داریم که به بحث کیفی سازی آموزش عالی بیشتر بپردازیم. وی گفت: امروزه دیگر توسعه رشته های سنتیجواب نمی دهد و باید به سمت گسترش رشته های مورد نیاز جامعه و بین رشته ایی باشیم تا بتوانیم خروجی هایی را تربیت کنیم که به نیاز اشتغال بیرون جواب دهند.