جمع یازدهم (ویژه انتخابات)

دوم اسفندسال98 یازدهمین دوره انتخابا ت مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد ،به همین منظور برنامه جمع یازدهم با هدف آگاهی بخشی و اطلاع رسانی درخصوص وظایف نماینده مجلس درقالب متن، گزارش و مباحث کارشناسی ارائه خواهدشد. در برنامه به دلیل اهمیت نقش مجلس شورای اسلامی و نیز انتخاب اصلح مردم از حضورکارشناسان خبره سیاسی برای تبیین این مهم بهره گیری خواهد شد.

این برنامه شامل آیتم های مختلفی از قبیل :آرم- متن انتخاباتی- گزارش مردمی-کلام بزرگانی چون امام و رهبری- مباحث کارشناسی- آیتم آشنایی با قوانین مجلس شورای اسلامی-بحث کارشناسی درخصوص ویژگیهای نامزدها وعملکرد آنها وموسیقی بی کلام می باشد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: مجتبی سلاح ورزی

گوینده: شیرین پورآزادی

نویسنده: ندا بیاتی

صدابرداران :میترامهنام- عباس نجفی

گزارشگران:معصومه محمدی- فرزدا نیک رفتار

تاریخ تولید: 17 آذرلغایت 20 اسفند