جنگل بلوط

جنگل بلوط


فانتزی از مهم ترین فضاهایی است که کودک و نوجوان را به راحتی به خود جذب می کند چرا که در آن سنین کودک دوست دارد که قسمتی از زندگی خود را در آن فضا سپری نماید.

برتعدادی عروسک با مشخصات روباه (مکار ومنفی)، سنجاب (با شیطنت، ظریف و گاهی اوقات شکننده و لوس)، و سگ نگهبان (وفادار به وظیفه ، گاهی نیز گول حرفهای روباه را می خورد)که همراه مرد محیطبان است و مرد محیطبان مسئولحفظ و نگهداری قسمتی از جنگل (پارک جنگلی) است. . در واقع این بخشی که مجموعه حاضر در آن مشغول تصویربرداری است، متعلقبه یک پارک جنگلی است بطوری که یک دکه ی چای و تنقلات فروشی هم در آن وجود دارد و صاحب آن یک پیرمرد (قهوه چی) است. او در دکه اش یک رادیوی قدیمی داردکه در هر قسمت بعد از ارائه ی پند اخلاقی یک آواز ازآن رادیو توسط پیرمرد قهوه چی پخش می شود. با توجه به اینکه رادیو خودش یک شخصیت مجزا دارد، می تواند گاهی با عروسکهای دیگر نیز صحبت کند و حتی گاهی حرفهای قهوه چی را قبول نکند و از پخش موسیقی امتناع کند اما با توجه به خوش قلب بودن او در آخر موسیقی شادی را پخش می کند.

هر قسمت بصورت اپیزودیک بوده و در هریک از آنها یک پند اخلاقی و حتی آموزشهای بهداشتی و شخصی از قبیل دروغ نگفتن، غیبت نکردن، حریم شخصی، زودباور نبودن، محیط زندگی خود را تمیز نگه داشتن، محیط زیست را آلوده نکردن (بطور کلی اطلاع رسانی در مورد محیط زیست)، بموقع حمام رفتن، مسواک زدن و.... بصورت نمایشی به مخاطب برنامه ارائه می شود.

ساخت کلیه عروسک ها از اسفنج و پارچه خزدار (پولیش) و بصورت ماپت می باشد.

ایجاد طنز موقعیت (sitcom)و گاهی اوقات نیز طنزهای کلامی (verbal satire) نیز چاشنی های شیرین این مجموعه هستند. مثلا طنزهای کلامی می تواند بین محیط بان و پیرمرد و یا روباه و پیرمرد اتفاق بی افتد و طنزهای موقعیت بیشتر بین روباه و پیرمرد است چرا که در اینجا پیرمرد می تواند یک شخصیت ساده و بی ریایی داشته باشد و با حیله های روباه مکار گول بخورد و از آنطرف نیز روباه همانطور که گفته شد شخصیتی دورو و حیله گر و مکار دارد که قصد به اشتباه انداختن بقیه افراد این منطقه را دارد که البته افراد مستقر در این مکان از این قضیه باخبرند ولی باتوجه به مکار بودنش هر لحظه رنگ ظاهر عوض می کند.

در بیرون از قسمت دکه چند نیمکت وجود دارد که گاهی عروسکها و گاهی محیطبان آنجا می نشیند و در مورد مسأله هایی که پیش آمده صحبت می کنند و چایی میل می کنند و در هر قسمت نیز ما مهمان ویژه داریم. یکی از دانش آموزان با استعداد و زرنگ مدارس را بعنوان مهمان ویژه در برنامه داریم. او می تواند با پدر و مادر واقعی خود و یا پدر و مادر نمایشی در پارک جنگلی حضور داشته باشد.

در رابطه با لانه های زندگی هرکدام از حیوانات به اینصورت است که لانه سنجاب در قسمت بالای درخت قرار دارد، لانه روباه در بین یکسری سنگهای تعبیه شده در دکور و لانه سگ نگهبان نیز بصورت یک خانه چوبی در گوشه ای از دکور قرار دارد. بصورت کلی در درام (نمایش) این کار؛ اغراق از موقعیت ویژه ای برخوردار است و یکسری اعمال بصورت خیلی فانتزی به مخاطب ارائه می شود.

هر قسمت بصورت اپیزودیک بوده و در هریک از آنها یک پند اخلاقی و حتی آموزشهای بهداشتی و شخصی از قبیل دروغ نگفتن، غیبت نکردن، حریم شخصی، زودباور نبودن، محیط زندگی خود را تمیز نگه داشتن، محیط زیست را آلوده نکردن (بطور کلی اطلاع رسانی در مورد محیط زیست)، بموقع حمام رفتن، مسواک زدن و.... بصورت نمایشی به مخاطب برنامه ارائه می شود. بعنوان مثال در یک قسمت روباه به طریقی و برای منفعت خود دروغی به سنجابمی گوید و به دنبال آن دروغ سنجاب هم دروغهای دیگر می گوید و به گمراهی می افتد و مشکلاتی برایش بوجود می آید و یا حتی به پیرمرد قهوه چی نیز دروغ می گوید و سر او را کلاه می گذاردو به دنبال آن مشکلاتی نیز برای پیرمرد قهوه چی بوجود می آید که در ادامه در بین درگیری با روباه، مرد محیطبان وارد شده و با توجه به شخصیتش که دانای کل بوده و از پس خیلی کارها بر دارد، مشکل بین آن دو را با آوردن مثال هایی از بین می برد. مرد محیط بان شخصیتی مثبت و تقریبا اسطوره ای دارد طوری که هر مشکلی که در آن پارک جنگلی پیش بیاید او می تواند آنرا حل کند. ما بعد از هر گره گشایی و پند آموزشی یک پخش موسیقی شاد داریم که توسط قهوه چی از رادیویش پخشمی شود.

Loading the player...
سال تولید: پائیز 98
عوامل تولید:

تهیه کننده : حامد کتاب اللهی