جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

جوانه درخت مو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جوانه درخت مو

Loading the player...

در پائیز و پیش از کاشتن نهالهای انگور نخست روی زمین کودهای معدنی و آلی را به مقدار لازم ریخته آنگاه با یک شخم عمیق آنها رابه زیر خاک می فرستند.سپس زمین را به صورت جوی و پشته در می آورند نهالها روی پشته و کنار جوی کاشته می شوند. هنگام کاشت چاله ها را به عمق حدود 50 سانتی متر کنده نهالها را در آنها می کارند .در کاشت مو معمولاً نهالهایی که درگلدان کاشته شده و در حال رشدند از قلمه ها و یا نهالهایی که با خوابانیدن شاخه های مو بدست آمده اند بهترند چه نهالهای گلدانی از جابجایی صدمه ای نمی بینند و به رشد طبیعی خود در جای تازه ادامه می دهند لیکن دیگر نهالها با تغییر محل آسیب می ببنید دیگر آنکه نهالهای گلدانی برای کاشت در هر فصلی مناسبند ولی قلمه ها و نهالهای ناشی از خوابانیدن کاشت آنها تنها در فصول که گیاهان در حال استراحت زمستانی باشند و برگهایشان بطور طبیعی ریخته باشند، عملی می باشد. چاله هایی که در آنها نهالها کاشته می شوند به صورت 50×50×50 سانتی متر کنده و داخل آنها مقداری کمپوست کهنه و فسفر و آهک می ریزند این مواد برای رشد نهالها مفیدند ولی نباید زیاد روی آن ریخت که نهالها صدمه دیده و ریشه هایشان بسوزد . در باغهای بزرگ معمولاً نهالها با فاصله 120 تا 150 سانتی متر از یکدیگر کاشته و بر روی سیم ها می بندند. بهترین زمان برای کاشت نهالهای انگور اوایل بهار یعنی پیش از باز شدن جوانه ها است نهالها را طوری می کارند که حداقل 2 جوانه اش داخل خاک مانده ولی سرشان حدود 5 سانتی متر خارج از خاک باشد و آنگاه چاله ها را با مخلوطی از خاک و کود پر کرده سر نهالها را حدود 1 سانتی متر می برند. پس از اتمام خاک ریزی خاکهای اطراف نهالها را با کفش فشار داده به دنبال آن به شدت آبیاری می کنند کودها را همه ساله باید به نهالها داد ولی نه در کنارش یا در سطح چاله های قبلی بلکه در فاصله ای متناسب با رشد ریشه هایشان و دور از تنه ها بعد از رفع خطر سرمای اوایل بهار و کمی پیش از باز شدن جوانه ها بدون توجه به ارتفاعی که نهال رسیده آنرا از بالای جوانه سوم می برند بطوریکه برای نهال تنها 3 جوانه باقی بماند در بهار یا تابستان پس از آنکه جوانه ها رشد کردند به محض اینکه یکی از آنها به 20 سانتی متر رسید.دو جوانه دیگر را از ته هرس می کنند و جوانه 20 سانتی متر را به عنوان شاخه اصلی یا تنه بحساب می آورده به یک قیم می بندند. در اواخر پائیز آنرا به 6 جوانه و شاخه های دیگر را هر کدام به 2 جوانه محدود می کنند. این هرس همه ساله باید به همین ترتیب (شاخه اصلی 6 جوانه و شاخه های دیگر 2 جوانه) تکرار شود تا شاخه اصلی درازای مورد نظر برسد.هر گاه نهال از بازار خریداری شده باشد ابتدا آنرا 24 ساعت داخل آب (مثلاً وان) می خوابانند بطوریکه آب آنها را خوب بپوشاند.سپس آنها را بیرون آورده یکساعت در هوای آزاد گذاشته سپس فوراً آنها را در محل اصلی به روش توضیح داده شده بالا کاشته و آب فراوان می دهند.