رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

حضور وزیر اطلاعات درگلزارشهداي اسلام آبادغرب و ادای احترام به شهدا - نمایش محتوای خبر

 

 

حضور وزیر اطلاعات درگلزارشهداي اسلام آبادغرب و ادای احترام به شهدا

حضور وزیر اطلاعات درگلزارشهداي اسلام آبادغرب وادای احترام به شهدا

وزير اطلاعات با حضور درگلزارشهداي اسلام آبادغرب و نثارشاخه هاي گل بار ديگر به مقام شامخ شهدا اداي احترام کرد به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دکترعلوي در جمع مردم اسلام اباد غرب امنيت کشور در منطقه ي نا امن خاورميانه را قابل تقدير دانست و ياداور شدآرامش و آسايش حق همه سلايق و قوميت ها از فارس و کرد و بلوچ و عرب و نيز شيعه و سني و اهل حق است وزير اطلاعات افزود : تحريکات دشمن براي ايجاد تفرقه در بين مردم ناکام و عقيم است