حضور پر رنگ شبکه استانی زاگرس در شبکه استانی شما

حضور پر رنگ شبکه استانی زاگرس در شبکه استانی شما


مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه از حضور پر رنگ و تاثیر گذار برنامه های شبکه استانی کرمانشاه در شبکه شما خبر داد.

افشن امیری ضمن تشکر در مصاحبه ای با شبکه شما از معاونت امور استانهای صدا و سیما آقای دکتر دارابی، مدیر و کارکنان شبکه شما این شبکه را فرصت مناسبی برای معرفی و به تصویر کشیدن فرهنگ ،آداب و رسوم مردم ایران است.

Loading the player...
سال تولید: پائیز 98
عوامل تولید:

روابط عمومی صدا و سیمای مرکز کرمانشاه