خانه مهربانی

برنامه های ویژه خانواده از پر طرفدارترین برنامه های شبکه زاگرس می باشد. از این رو در فصل پاييز نیز این برنامه با ساختاری جدید میهمان خانه های گرم و پر محبت بینندگان است .این برنامه  باهدف آموزش وكاهش آسيبهاي اجتماعي خانواده هاي كرمانشاهي دريك ساختارتركيبي طراحي شده است . درهربرنامه به يكي ازابعادوياآسيبهاي خانواده پرداخته شده وبه كمك كارشناسان راهكاري عملياتي براي آن پيشنهاد ميگردد. اين برنامه شامل آيتم هاي ذیل می باشد :

- در هر برنامه با موضوعات مختلف ازیک کارشناس دعوت به عمل می آیدتا اطلاعاتی رادر اختیار بینندگان قرار دهد.مخاطبین این بخش می توانند از طریق پیامک سئوالات خود را مطرح نمایند.

- یکی دیگرازبخشهایی که طرفداران زیادی در بین خانمها داردبخش هنرهای دستی می باشد .

- آیتم بعدی آیتمی است که هدف از آن آموزش غیر مستقیم به خانواده ها می باشد

- باتوجه به اینکه در این استان در طبخ مواد غذایی کمتر از گوشت آبزیان استفاده می کنندمسابقه ای در نظر گرفته شده که یکبار در هفته از دو گروه شرکت کننده ( هر گروه می توانند دو نفر از اعضاء یک خانواده باشند) ،برای طبخ یک نوع غذا با ماهی به رقابت می پردازند ودر انتها فقط یک گروه به فینال می رسد.در کنار این دوگروه یک مجری یک داور ویک کارشناس تغذیه حضوردارندومسابقه را داوری می نمایند.در ضمن از این