رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

خرید 63 هزار تن گندم از کشاورزان استان کرمانشاه - نمایش محتوای خبر

 

 

خرید 63 هزار تن گندم از کشاورزان استان کرمانشاه

خرید

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی کرمانشاه گفت: از ابتدای اردیبهشت ماه تاکنون بالغ بر 63 هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است. 63 مظفر رحمت آبادی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه پیش بینی کرده تا پایان فصل برداشت 800 هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری می شود. وی، میزان گندم خریداری شده سال گذشته از کشاورزان استان کرمانشاه را 519 هزار تن ذکر کرد. رحمت آبادی خاطرنشان کرد: هرکیلوگندم معمولی به قیمت 12 هزار و 700 ریال و هرکیلو گندم درم نیز به قیمت 13 هزار ریال از کشاورزان خریداری می شود. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی کرمانشاه با تاکید بر اینکه همه طلب کشاورزان تا پایان نیمه اول سال گذشته پرداخت شده، افزود: طلب امسال کشاورزانی که گندم از آن ها خریداری شده نیز به تدریج در حال پرداخت است و مشکلی از این بابت نداریم. وی در ادامه از وجود 37 سیلوی ذخیره گندم (30 سیلو در بخش خصوصی و هفت سیلو در بخش دولتی) در استان خبر داد و افزود: ظرفیت این سیلوها برای ذخیره گندم به یک میلیون و 200 هزار تن می رسد. رحمت آبادی، در پایان مقدار گندم ذخیره شده سیلوهای استان کرمانشاه را 450 هزار تن عنوان کرد. استان کرمانشاه دارای 900 هزار هکتار زمین کشاورزی است که هر سال بخش زیادی از آن زیرکشت گندم می رود.