خود درمانی ممنوع !

خود درمانی ممنوع !

دانلود

شب کرمانشاه عنوان برنامه شبانگاهی سیمای مرکز کرمانشاه است که به صورت زنده از سیمای مرکز کرمانشاه شبکه زاگرس با رویکرد اطلاع رسانی و سرگرمی پخش می شود و شامل بخش های مختلفی از جمله گزارش، موسیقی، کارشناس و ... است موضوع برنامه امشب اختصاص داشت به بحث خود درمانی.