جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

دانشگاه‌های مناطق مرزی در جذب دانشجویان خارجی فعال‌تر شوند - نمایش محتوای خبر

 

 

دانشگاه‌های مناطق مرزی در جذب دانشجویان خارجی فعال‌تر شوند

دانشگاه‌های مناطق مرزی درجذب دانشجویان خارجی فعال‌تر شوند

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه‌های مناطق مرزی باید در جذب دانشجویان خارجی کشورهای همسایه فعال‌تر شوند.

به گزارش ایسنا منطقه کرمانشاه، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در گردهمایی معاونان آموزشی دانشگاه های منطقه پنج کشور که در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، گفت: سامان دهي موسسات آموزش عالي، ماموريت گرايي دانشگاه‌ها، واگذاري اختيارات و تمركز زدايي و ارتقاء به سمت استانداردهاي بين‌المللي مورد توجه بخش سياست گذاري و برنامه‌ريزي و گسترش در حوزه معاونت آموزشي است.

شريعتي نیاسر تاكيد كرد: با توجه به تقسيم‌بندي دهگانه دانشگاه‌های كشور، بايد به سوي واگذاري اختيارات بيشتر به معاونان آموزشي دانشگاه‌ها در اين مناطق به طور جدي حركت كنيم.

معاون آموزشي وزارت علوم سطح‌بندي دانشگاه‌ها را نقطه شروعي براي ايجاد رقابت بين دانشگاه‌ها اعلام كرد.

شريعتي‌نياسر حضور فعال دانشگاه‌هاي مناطق مرزي براي جذب دانشجويان خارجي از كشورهاي همسايه در راستاي بين المللي شدن دانشگاه ها ضروري دانست.

معاون آموزشي وزارت علوم همچنين از اقدامات انجام شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براي تقويت آموزش‌هاي مهارتي به‌وي‍ژه در دانشگاه جامع علمي كاربردي و دانشگاه فني حرفه‌اي خبر داد.

شريعتي نیاسر همچنين از تشكيل كميته‌اي براي ساماندهي و تعيين تكليف بورسيه‌ها و تعادل سازي توزيع دانش آموختگان بورسيه در دانشگاه‌ها خبر داد.

وي در پايان اظهارکرد: با توجه به اينكه آموزش، محور اصلي فعاليت‌ها در دانشگاه‌هاست، اساتيد دانشگاه باید موضوع آموزش مناسب و روزآمد به دانشجويان را در اولويت فعاليت‌هاي علمي خود قرار دهند.

رییس دانشگاه رازی نیز در این گردهمایی که معاونان آموزشي دانشگاه‌هاي دولتي استان‌هاي كرمانشاه، كردستان، لرستان و ايلام شركت داشتند، بر ضرورت توجه به حفظ ارزشها در تمامي عرصه‌هاي علمي و فرهنگي در دانشگاه‌ها و حفظ معيارها براي ارتقاء كيفيت تاکید كرد. اعلمي‌آل‌آقا افزود: با توجه به منزلت و جايگاه علمي دانشگاه‌ها، بايد دانشگاه‌ها به عنوان محور مشاركت در طرح‌هاي توسعه استاني مورد توجه قرار گيرند.

در ادامه گردهمايي معاونان آموزشي دانشگاه‌هاي منطقه پنج، مسائل جاري دانشگاه‌ها در حوزه برنامه‌ريزي درسي، سرفصل‌هاي بازنگري شده، گسترش رشته‌ها و دوره‌هاي تحصيلي و آيين نامه‌هاي آموزشي و ضرورت واگذاري اختيارات بيشتر به مناطق به منظور تسريع در تصميم سازي‌ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت.