جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

دانشگاه رازی در 240 رشته از کارشناسی تا دکتری دانشجو دارد - نمایش محتوای خبر

 

 

دانشگاه رازی در 240 رشته از کارشناسی تا دکتری دانشجو دارد

دانشگاه رازی در 240 رشته از کارشناسی تا دکتری دانشجودارد

رییس دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: دانشگاه رازی کرمانشاه در قالب 240 رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو دارد.

به گزارش خبرنگار سرویس علمی آموزشی ایسنا منطقه کرمانشاه، دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا در جمع خبرنگاران اظهارکرد: دانشگاه رازی کرمانشاه در حال حاضر 14 هزار و 38 دانشجو در مقاطع کارشناسی تا دکتری و در قالب 240 رشته تحصیلی دارد.

وی ادامه داد: 60 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی، 120 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و 60 رشته در مقطع دکتری مجموع رشته‌های موجود دانشگاه رازی کرمانشاه را تشکیل می‌دهند.

رییس دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: همچنین اخیرا و برای ورودی مهر ماه 14 رشته جدید به مجموع رشته‌های دانشگاه رازی کرمانشاه افزوده شده است.

اعلمی آل آقا خاطرنشان کرد: این 14 رشته جدید شامل سه رشته در مقطع کارشناسی، 10 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و یک رشته در مقطع دکتری است.

وی تاکید کرد: تنوع و تکثر رشته‌ها در قالب گروه‌های آموزشی و دانشکده‌های مختلف در دانشگاه رازی کرمانشاه بسیار مطلوب و قابل توجه است.

رییس دانشگاه رازی کرمانشاه همچنین از جذب بیش از 200 دانشجوی خارجی در این دانشگاه خبر داد و گفت: عمده دانشجویان خارجی دانشگاه رازی کرمانشاه عراقی هستند و از حیث جذب دانشجویان خارجی نیز این دانشگاه جزو پنج دانشگاه برتر کشور است.