رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۸

در سايه نظم اجتماعي تمايل به ارتکاب بزه کاهش مي‌يابد - نمایش محتوای خبر

 

 

در سايه نظم اجتماعي تمايل به ارتکاب بزه کاهش مي‌يابد

در سايه نظم اجتماعي تمايل به ارتکاب بزه کاهش مييابد

فرمانده انتظامي استان کرمانشاه گفت: در سايه نظم اجتماعي حاصل از سرمايه اجتماعي، تمايل به ارتکاب بزه و جرم کاهش مي يابد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرماشناه، به نقل از پايگاه خبري پليس، سردارمنوچهر امان اللهي عنوان کرد: با بهره گيري مناسب از سرمايه هاي اجتماعي، نه تنها همبستگي جمعي افزايش مي يابد، بلکه خوش بيني، نشاط و صميميت در ميان شهروندان نيز بيشتر خواهد شد. وي افزود: براي ارتقاء سطح و ميزان سرمايه اجتماعي نيازمند توسعه آگاهي عمومي جامعه نسبت به وظايف پليس، جلب اعتماد و توسعه ظرفيت هاي مشارکت پذير هستيم. اين مقام انتظامي با بيان اينکه اعتماد متقابل بر مبناي ارزش هاي اخلاقي مي تواند پايه اي مستحکم در توليد سرمايه اجتماعي باشد، گفت: هرچقدر پليس از مقبوليت و محبوبيت بيشتري برخوردار باشد، شهروندان نسبت به اجراي مقررات احساس مسئوليت بيشتري مي کنند که اين به منزله مشارکت مردم در اجراي قوانين و تعامل با پليس است. امان اللهي خاطرنشان ساخت: متاسفانه افول سرمايه اجتماعي پيامدهايي همچون مهاجرت، عدم حس اعتماد عمومي، افزايش انحرافات و شکاف بين نسلي را به دنبال داشته است. وي تصريح کرد: دشمنان جمهوري اسلامي ايران از مسير جنگ نرم، قصد تسلط بر افکار عمومي و فاصله گرفتن مردم از سبک زندگي ايراني اسلامي را دارند که مقابله با چنين مسئله اي بجز همکاري يکايک اعضاي جامعه راهکار ديگري نخواهد داشت. فرمانده انتظامي استان کرمانشاه افزود: جذب پليس افتخاري يکي از برنامه هاي موفق نيروي انتظامي در جذب مشارکت همگاني محسوب مي شود که با استقبال پررنگ شهروندان به خصوص جوانان همراه شده است.