در شهر

در این برنامه که با حضور مجری گزارشگر و در لوکیشن های بیرونی اجرا می شود هر بار با طرح یک موضوع خاص توسط پلاتو مجری به سراغ آن معضل رفته، پس نظرات مردمی را نسبت به آن وضوع خاص جویا می شویم که همزمان با انعکاس معضل، با نرشین نظرات کارشناسی راجع به موضوع مورد نظر نیز ایراد می گردد. در این برنامه علاوه بر آیتمهای فوق از پاسخ مسئولین به صورت تلفنی و گاها حضوری نیز در برنامه استفاده می شود. همچنین تلفنی های مردمی نیز یکی دیگر از آیتمهای برنامه خواهد بود که علاوه بر طرح موضوع، دیدگاه های آنان در خصوص مسئله مورد نظر نیز منعکس می گردد.

اين برنامه كه رويكردي انتقادي داشته و دارد به مدت 12 دقيقه به انعكاس مشكلات مختلف استان پرداخته و در حقيقت پلي است بين مردم و مسئولين د رجهت ارائه مسايل و مشكلاتشان.انتخاب موضوعات بر اساس تماس هاي مردمي انتخاب مي شود و پيگيري رفع مسايل و مشكلات مردم يكي از وظايف اين برنامه برشمرده شده است.

لازم به ذكر است اين برنامه قصد دارد مشكلات و نارساييها را د ركنار نقاط قوت و اقدامات انجام شده ببيند.

Loading the player...
سال تولید: بهار94
عوامل تولید:

تيه كننده: رضا اسكندري
مجري: مهدي رشيديان