درنگ

اعتیاد یک بیماری اصلی، پیش رونده و كشنده است ، نوعی ارتباط تسکین دهنده با یک مادۀ روان گردان یا تأثیر گزار بر ذهن و یا رفتاری که مارا در برابر ميل بیش از حد، ناتوان می کند . اعتیاد به عنوان حالتی که در آن بدن انسان برای انجام فعالیت های عادی خود به یک ماده یا یک رفتار خاص وابسته می شود تعریف شده است . زمانی که که ماده مورد نیاز در اختیار بدن قرار نمی گیرد یا انجام رفتاری که شخص معتاد بدان وابسته شده است امکان پذیر نمی باشد، نتیجه کار بروز علائم خماری يا محروميت است. اعتیاد را می توان اجبار به انجام کاری تعریف کرد که فرد از پی آمدهای زیانبار آن آگاه است. حتي والدين، همسر و ديگر نزدیکان فرد معتاد به راحتي اين واقعيت را كه اعتياد نوعي بيماری است نمي پذيرند. علت اين امر آن است كه اين افراد نيز از لحاظ احساسي درفرايند بيماری فرد معتاد درگير. با آنکه از واژه "اعتیاد" اغلب در اشاره به وابستگی به مواد مخدر یا مشروبات الکلی استفاده شد. این احتمال نیز وجود دارد که انسان به فعالیت های دیگری چون قمار، پرخوری، روابط جنسی، تماشای تصاویر مستهجن یا حتی خریدهای بی مورد و بیش از اندازه معتادشود.  جامعه جوان استان نیروی پیش برنده جامعه است و سلامت آن سلامت و امنیت اجتماعی را تضمین می کند بنابراین با آموزش خانواده ها ، نوجوانان و جوانان در کسب مهارت های زندگی و پیشگیری از انحرافاتی نظیر اعتیاد می توان به جامعه ای سالم و پیشرفته دست یافت .

Loading the player...
عوامل تولید:

 تهیه کننده:مجتبی سلاح ورزی

گوینده:فرشته قاسمی

نویسنده:فرشته قاسمی

 صدابرداران برنامه:عباس نجفی ومیترا مهنام

تاریخ تولید: بهار95