جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

دعا کردن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دعا کردن

Loading the player...

دانلود

اگر چند ورزشکار همزمان به در زورخانه برسند تعارفات ورود صورت می گیرد هر چند که تقدم با پیشکسوت، پهلوانان ارشد و سادات است اما هم او به آنان بفرما می گوید و بعد از دو بار تعارف خود وارد می شود و دیگران به ترتیب سن و کسوت بعد از یکدیگر وارد می شوند، مرشد در وردود پهلوان ارشد، به زنگ می زند و به ضرب می کوبد و تقاضای صلوات می کند برای پهلوان جوانتر فقط به ضرب می کوبد و تقاضای صلوات می کند و برای کمتر از آنان که پهلوان تازه کار باشد تقاضای صلوات می کند. احترام خیلی زیاد : زنگ، ضرب و صلوات. احترام زیاد: ضرب و صلوات

احترام متوسط : صلوات. در ورود به گود و اجرای عملیات ورزشی نیز ترتیب رعایت می شود.  دعا در آخر ورزش توسط میاندار انجام می شود. در این متن به نمونه ای از دعای ورزشکاران در زورخانه اشاره شده است:در حدیث است که: رسول خدا به هنگام دعا از خود شروع می کرد و می گفت: خدایا مرا و پدر و مادر مرا ببخش و هر آن را که بر من حق دارد. اول و آخر مردان عالم ختم به خیر. خداوند زحمات مرشدان را بر ما حلال کند. بر ناپاک لعنت . بر تارک الصلوت لعنت. بر موذی و منافق لعنت. بر کسانی لعنت باد که خدا و رسول آنها را لعنت کرده اند. تیغ سرباز اسلام برا باشد. دشمنش فنا باد. سایه بزرگترها از سر ما کم نشود. مرضای اسلام هر کجا باشند شفا عنایت فرما. غربای اسلام هر کجا باشند در پناه امام زمان حفظ فرما. آن کسانی که پیش از ما در این مکان به راستی و درستی قدم گذاشته اند و اکنون سر به تیره تراب فرو برده اند خداوند روحشان را شاد فرماید. آن کسانی که حیات دارند و به راستی و درستی در این مکان مقدس قدم می گذارند تمامشان را سربلند فرما. به جمال خاتم انبیاء محمد مصطفی صلوات. به جمال شاه ولایت علی علیه السلام صلوات. به هر دو نور پاک محمد و علی صلوات.