جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

دوره فرصت و چالشهای رسانه ملی در حوزه جمعیت

دوره فرصت و چالشهای رسانه ملی در حوزه جمعیت


دوره فرصت و چالشهای رسانه ملی در حوزه جمعیت

برگزاری دوره فرصت و چالشهای رسانه ملی در حوزه جمعیت 

توسط مدرس رسول ساکی به مدت 8 ساعت ویژه مدیران در صدا و سیمای مرکز کرمانشاه