جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

دویست و سی و هفت کیلومتر از شبکه آب کرمانشاه نیازمند اصلاح و نوسازی - نمایش محتوای خبر

 

 

دویست و سی و هفت کیلومتر از شبکه آب کرمانشاه نیازمند اصلاح و نوسازی

دویست و سیو هفت کیلومتر از شبکه آب شهر کرمانشاه نیاز به اصلاح و نوسازی دارد که بیشتر آن در بافت فرسوده قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیر آبفای شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه یکی از اولویتهای کاری شرکت آب و فاضلاب بحث بافتهای فرسوده است، گفت: در قسمت آب تا کنون 113 کیلومتر اصلاح شبکه آب انجام شده که حدود 57 میلیارد تومان برای آن هزینه شده است و حدود 237 کیلومتر از اصلاح شبکه آب شهر کرمانشاه باقی مانده است که حدود 168 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

ابراهیمی راد افزود: در قسمت فاضلاب هم در بافت فرسوده شهر کرمانشاه تا کنون اصلاح 44 کیلومتر از شبکه فاضلاب انجام شده و حدود 306 کیلومتر عملیات اصلاح باقی مانده که نیازمند حدود 251 میلیارد تومان اعتبار است.