دیار خوش نیشان

فولکلور یا فرهنگ عامه دانشی است همگانی از آداب و رسوم و سنت و انواع بازی ها و سرگرمی ها، موسیقی، هنر و هر آنچه که به زندگی روزمره ی مردم مربوط می شود. تعریف فولکلور، مبانی نظری فرهنگ عامه، ادبیات عامیانه، هنرهای عامیانه، آیین ها و مراسم، زبان ها و گویش ها، جشن ها و اعیاد، آیین فتوت، بازی ها، پوشاک ایرانی و سرانجام ... فولکلور یا فرهنگ عامه دانشی است همگانی از آداب و رسوم و سنت و انواع بازی ها و سرگرمی ها، موسیقی، هنر و هر آنچه که به زندگی روزمره ی مردم مربوط می شود. استان كرمانشاه با توجه به تنوع قومي و زباني و مذهبي ، رنگين كماني از فرهنگ است و گردآوردن اين تنوع در يك جا و تحت يك عنوان باعث همدلي و وحدت بيشتر مي شود . اين تنوع فرهنگي ، نه تنها باعث افتراق مردم نشده بلكه قرن هاست همه باهم در جغرافيايي بنام كرمانشاهان زندگي مي كنند و راديو سعي مي كند تا برنامه هايي كه در برگيرنده اين تنوع و در ضمن همدلي است . ارائه نمايد. براي پيشگيري از تعرفه و جدايي اقوام ، و نيز نوعي مقابله با شبكه هاي ماهواره اي و احترام به قوميت و زبان و آداب و سنن وجود چنين برنامه اي ضروري است. اهمیت اشنایی با بزرگان شعر و ادبیات کردی و شناختن بیشترادیبان و بزرگان شعر و ادبیات کردی، رادیوکرمانشاه را بران داشت تا برنامه ای را باعنوان دیار خوش نیشان پخش کند.دیار خوش نیشان برنامه است که در سر تاسر ان احساس وعاطفه موج می زند و شنوندگان با ذوق خود را با گیرایی خاص خودهمراه می کند، و می کوشد تا آداب و رسوم وفرهنگ کردی را در دل کسانی که ان را دوست دارند زنده نگه دارد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده برنامه آقای مصطفی شکربیگی..

نویسندگان سهیلا نصرتی..دکتر محمد برهمن..حسین باویسی

گویندگان: رویا صنعتی...عباس نجفی..

گزارشگر:فاطمه شهسواری 

صدابرداران: حمید چقا کبودی- عباس ولیئ- محمد امیری- سعید القاصی- مریم سوری - لیلا حیدریان

ویراستار برنامه آقای صالحی

دربخش ارتباطات مردمی برنامه تا آسمان.. همکاران بخش ارتباطات مردمی  عبارتند از:خانمها اکرم افخمی- پریا میرزایی و فاطمه شهسواری 

تاریخ تولید: بهار95