جهش تولید | سه‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹

دیدار

دیدار


دیدار صمیمی مدیرکل با کارکنان و خبرنگاران

 افشین امیری در ابتدای صحبتهایش در این دیدار ضمن اشاره به مشقات کار خبر و حساسیت آن از کارکنان این واحد تشکر کرد و گفت: حقیقتا در این مدت ما شاهد فداکاری و تلاش این واحد بودیم .

امیری در ادامه به مشکلات مرکز کرمانشاه و مسایل اداری اشاره کرد و گفت: در مدت اخیر تلاش شد تا بودجه و مسایل دیگر در سازمان جهت اصلی خود را بیابد.