جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

رادین حسین نژاد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

رادین حسین نژاد

رادین حسین نژاد  فرزند شاهرخ در تاريخ ششم شهریورماه هزار سيصد و نود و سه در شهر كرمانشاه متولد شده است .