اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۶

رادین حسین نژاد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

رادین حسین نژاد

رادین حسین نژاد  فرزند شاهرخ در تاريخ ششم شهریورماه هزار سيصد و نود و سه در شهر كرمانشاه متولد شده است .