رادیو جبهه

ویژه برنامه « رادیو جبهه »درهفته دفاع مقدس با حضور در نمایشگاه دفاع مقدس با پخش مستندهای رادیویی که یادآور روزهای جنگ تحملیلی ودفاع مقدس است ونیز ارتباط زنده با برنامه های مختلف رادیوکرمانشاه دربخش های مختلف درخدمت شنوندگان رادیوکرمانشاه می باشد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و گزارشگر : مجتبی سلاح ورزی

تاریخ تولید: مهر99